Robótica e Automação Engineering Research
0 Hlasov | 134 Náštevy | Váš hlas [?]
Arquitectura e Software scientific computation
1 Hlas | 200 Náštevy | Váš hlas [?]
Sistemas Operativos PC Skills
0 Hlasov | 189 Náštevy | Váš hlas [?]
Metodologia de Investigação Theoretical Research
0 Hlasov | 348 Náštevy | Váš hlas [?]
Inteligência Artificial Artificial Intelligence
1 Hlas | 55 Náštevy | Váš hlas [?]
Base de Dados Language skills
1 Hlas | 143 Náštevy | Váš hlas [?]